Jak napisać artykuł publicystyczny po niemiecku

Artykuł publicystyczny to nowa długa forma wypowiedzi na rozszerzonej maturze z języka niemieckiego, która po raz pierwszy pojawiła się w 2015 roku. Jako, że jest to bardzo nowa forma wypowiedzi, zapewne maturzyści będą go unikać oraz będzie im sprawiał trudność. Na nowej maturze, obok artykułu, do wyboru będzie jeszcze druga forma wypowiedzi, jednak i tak warto zapoznać się z zasadami pisania artykułu. Poniżej możecie znaleźć informacje dotyczące poprawnego napisania owej formy oraz przydatne zwroty.

Zasady pisania artykułów publicystycznych po niemiecku

Pisząc artykuł publicystyczny po niemiecku musimy wczuć się w rolę prawdziwego dziennikarza, piszącego do swoich czytelników. Powinniśmy pisać w sposób ciekawy, zrozumiały, ale przede wszystkim przekazywać najważniejsze informacje. Wszystkie te rzeczy podlegają ocenie oraz są punktowane na maturze. Artykuł publicystyczny nie powinien być pisany językiem przesadnie formalnym, ale również nie jest odpowiednie używanie w nim mowy potocznej. Powinniśmy się postarać o możliwie jak najbardziej profesjonalne przybliżenie danego tematu. Warto wykazać się przy tym bogactwem językowym oraz ciekawymi konstrukcjami zdań. Można zadawać pytania retoryczne, wdając się w swoistą dyskusję z czytelnikiem.

Budowa

Nagłówek

W naszym artykule powinniśmy zawrzeć chwytliwy tytuł, który powinien przyciągać uwagę. Musi on być krótki, a zarazem ciekawy, tak aby zachęcał do przeczytania artykułu. Co ciekawe, nagłówki w gazetach niekoniecznie są poprawne gramatycznie. Pomijamy w nich zazwyczaj przyimki ein/eine itd.  oraz der/die/das, aby tytuł był krótszy. Nagłówek piszemy wielkimi literami na środku artykułu.

Wstęp

We wstępie wprowadzamy czytelnika w temat. Robimy to w podobny sposób jak w rozprawce. Podajemy czego będzie dotyczył dany artykuł i jaka jest nasza opinia na dany temat. Wstęp składa się z jednego paragrafu, który musimy wyraźnie zaakcentować.

Rozwinięcie

W rozwinięciu podajemy wszystkie ważne informacje oraz podajemy własną opinię wraz z odpowiednimi argumentami. Składa się ono z dwóch paragrafów – każdy z nich powinien odnosić się do jednej z 2 rzeczy podanych w poleceniu i zagłębiać się w temat. Jeśli o czymś informujemy – podajmy dodatkowe informacje, jeśli wyrażamy nasze zdanie na dany temat, podajemy argumenty dlaczego uważamy akurat tak a nie inaczej. Jeśli prezentujemy 2 różne punkty widzenia, oceniamy sprawę raz z jednej, a raz z drugiej strony.

Zakończenie

W zakończeniu należy podsumować nasz artykuł, zamieszczamy ostateczne wnioski i stwierdzenia. Możemy też postawić przed czytelnikiem pytanie, co on sądzi na dany temat.

 

Przykładowe artykuły publicystyczne

 

Jak napisać list formalny

Przykładowe listy formalne

Jak napisać rozprawkę

Przykładowe rozprawki

 

Przydatne zwroty

Laut der neuesten Studien / Angaben … – Według ostatnich badań / najnowszych danych …

Die neuesten Untersuchungen zeigen, dass… – Wedle najnowszych odkryć, …

Forscher behaupten, dass … – Naukowcy twierdzą że …

Einige meinen, dass … – Niektórzy twierdzą że …

Ich denke ihr stimmt mir mit … zu. – Myślę, że zgodzicie się, że …

Man muss nicht sagen, dass … – Nie trzeba mówić że …

Heutzutage ist … ein sehr bekanntes Thema. – W dzisiejszych czasach bardzo popularnym tematem …

Dies ist seit kurzem ein sehr heißes Thema. – To stało się ostatnio popularnym tematem.

In letzter Zeit reden alle über … – Ostatnio każdy mówi o …

Die größte Nachricht der Woche ist … – Największym newsem tego tygodnia jest …

Viele Leute wollen meine Meinung über … wissen. – Wielu ludzi chce znać moją opinię o …

Ich werde oft über … gefragt. – Otrzymuje wiele zapytań o …

In der Tat – Faktycznie

Um erlich zu sein– Szczerze mówiąc

Außerdem – Oprócz tego

Dazu – Dodatkowo

Außerdem – Poza tym

Obwohl – Chociaż

Jedoch – Jednakże

Obwohl – Pomimo

Dementsprechend – W rezultacie

Während  – Podczas gdy

Zum Beispiel – Na przykład

Aus der Sicht von … – Z punktu widzenia …

Darüber hinaus – Ponadto

Zusätslich – Dodatkowo

Andererseits – Z drugiej strony

… berücksichtigend, … – Biorąc to pod uwagę

Zusammenfassend – Podsumowując

Alles in Betracht ziehen – Po rozważeniu tego wszystkiego

Was würdet Ihr sagen / tun falls … ? – Co byście powiedzieli / zrobili gdyby … ?

Ich hoffe Ihr teilt meine Meinung. – Mam nadzieję, że podzielacie mój punkt widzenia.

Jak napisać artykuł publicystyczny po niemiecku
Oceń artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *