List formalny (oficjalny) po niemiecku

List formalny po niemiecku, jak sama nazwa wskazuje, pisze się językiem formalnym. Nazywany jest on również listem oficjalnym. Często taki list wysyłamy do osób nam mało znanych lub różnych instytucji, więc nie powinno się używać skrótów oraz mowy potocznej. Należy używać zwrotów grzecznościowych. Taki list, poza szkołą i maturą może się nam również przydać w dorosłym życiu, dlatego warto nauczyć się go pisać.

List oficjalny po niemiecku – zasady pisania

List formalny można pisać z wielu powodów, m.in. jako podanie o pracę albo list z prośbą o informacje. Naszym celem jest przekazanie ośmiu informacji zawartych w poleceniu. Jako że należy on do długich form wypowiedzi, zazwyczaj obowiązuje nas limit 120-150 słów. Znaczne przekroczenie lub zaniżenie tego zakresu może nam zabrać większość punktów za to zadanie, więc warto wcześniej wszystko dokładnie zaplanować i oszacować długość poszczególnych jego elementów. List składa się ze wstępu, rozwinięcia oraz zakończenia, przy czym należy pamiętać, że rozwinięcie jest głównym elementem naszego a pisma i stanowić 3/5 całości, a wstęp oraz zakończenie powinny być podobnej długości.

Na list nieformalny po niemiecku składają się:

Wstęp

We wstępie należy przywitać adresata w oficjalny sposób oraz przedstawić sprawę, w której piszemy

– Przywitanie

np.

Sehr geehrter Herr … – Szanowny Panie …


– Wyjaśnienie celu listu

np.

Ich schreibe, weil ich bei ihnen eine Musik-CD gekauft habe, die leider an einigen Stellen hängen bleibt. Es gibt aber auch andere Gründe, warum ich diese gerne umtauschen würde, die ich gleich beschreiben werde. – Piszę z powodu płyty CD, którą kupiłem w Pańskim sklepie. Płyta niestety zacina się w wielu miejscach. Istnieje też kilka innych powodów mojego niezadowolenia z tego zakupu.

Rozwinięcie

Teraz czas na główną treść listu, dokładne opisanie sprawy podanej we wstępie. Jeśli np. przeczytaliśmy gdzieś ogłoszenie i chcemy dowiedzieć się więcej, podajemy najważniejsze pytania dotyczące oferty. Jeśli chcemy złożyć skargę lub zażalenie, dokładnie opisujemy co jest problemem.

np.

Erstens musste ich ganze 4 Wochen warten bis die CD bei mir ankam. Die ganze CD-Hülle war auch zerkratzt, als ob sie schon mindestens ein Jahr benutzt wurde. Das größte Problem ist aber, dass man sich die CD überhaupt nicht anhören kann, weil sie Ca. jede Minute hängen bleibt. Ich werde leider nie mehr etwas bei Ihnen bestellen. – Na początku musiałem czekać. Całe opakowanie płyty było podrapane, jakby była już wielokrotnie używana. Jednak największy problem jest to, że w ogóle nie można się wsłuchać w muzykę, ponieważ płyta ciągle się ścina.


Zakończenie

Krótkie podsumowanie naszego listu, wyrażenie oczekiwań względem adresata oraz podpis z wyrazem grzecznościowym

– Podsumowanie

np.

Ich habe Ihnen die CD zurück geschickt und hoffe auf eine Rückerstattung. Falls dies nicht passieren sollte, werde ich mich gezwungen fühlen rechtliche Schritte in Erwägung zu ziehen. – Odesłałem Państwu płytę i mam nadzieje na zwrot pieniędzy. Jeśli do tego nie dojdzie, będę czuł się zmuszony podjąć poważniejsze kroki.

– Podpis

np.

Mit freundlichen Grüßen XYZ. – Z poważaniem, XYZ.

 

List oficjalny po niemiecku – przydatne zwroty

Wstęp

Sehr geehrter Herr Hoffman – Szanowny panie Hoffmanie (jeśli znamy tożsamość adresata)

Sehr geehrte Damen und Herren – Szanowne Panie i Panowie (jeśli nie znamy tożsamości adresata)

Reklamacja

Ich schreibe, weil ich mich über … beschweren wollte. – Piszę, aby poskarżyć się na …

Ich habe es in Ihrem Laden / auf Ihrer Seite gekauft. – Kupiłem to w waszym sklepie / na waszej stronie internetowej.

Plötzlich hörte es auf zu funktionieren. – Nagle przedmiot przestał działać.

Die Tastatur / Die Anleitung / Die Kopfhörer fehlten. – Brakowało klawiatury / instrukcji / słuchawek.

Im Gegensatz zur Anleitung / Ihrer Internet Seite … – W przeciwieństwie do opisu na ulotce / stronie internetowej …

In dieser Situation fühle ich mich gezwungen … – W tej sytuacji czuję się zmuszony do …

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, falls sie mir eine komplette Rückerstattung in der Höhe von … erteilen würden. – Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby Państwo rozważyli całkowity zwrot pieniędzy w wysokości …

List wyrażający opinię

Ich habe gerade Ihre Anzeige gelesen. – Właśnie preczytałem Pański artykuł.

Ich stimme Ihnen zu / nicht zu, dass … – Zgadzam się / Nie zgadzam się z Pańską opinią o …

Ich stimme Ihnen zu, dass … stimmt. – Zgadzam się, że prawdziwe jest to iż …

Ich bin der selben Meinung weil … – Jestem tego samego zdania, ponieważ …

Ich schreibe um mich über … zu erkundigen. – Piszę, aby dowiedzieć się o …

Prośba o informacje

Ich bin in … interessiert. – Jestem zainteresowany …

Ich wollte fragen ob / wann / wo / warum … – Chciałem zapytać czy / kiedy / gdzie / dlaczego …

Ich bin mir nicht sicher, ob … – Nie jest dla mnie jasne, czy …

Ich habe Ihre Anzeige gelesen, bin mir aber nicht sicher ob … – Przeczytałem wasze ogłoszenie, ale nie jestem pewien czy …

Ich würde gerne mehr über … erfahren. – Chciałbym dowiedzieć się więcej o …

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, falls Sie mir auf meine Fragen Antwort erstatten würden. – Byłbym niezmiernie wdzięczny, gdybyście napisali odpowiedzi na moje pytania.

Podanie o pracę

Ich schreibe wegen Ihrer Anzeige, die am … in …. erschien. – Piszę w odniesieniu do  Pańskiego ogłoszenia, które pojawiło w …, dnia …

Ich würde mich gerne bei Ihnen als … einstellen. – Chciałbym się starać o posade …

Ich füge meinen Lebenslauf bei. – Załączam swoje CV.

Zakończenie listu

Ich werde Ihre Antwort erwarten. – Oczekuję na waszą odpowiedź.

Ich wäre Ihnen für eine schnellstmögliche Antwort sehr dankbar. – Byłbym wdzięczny za szybką odpowiedź.

Ich hoffe, Sie werden dieses Problem schnell lösen. – Mam nadzieję, że Państwo szybko rozwiążą ten problem.

Mit herzlichen Grüßen – Z poważaniem

 

List oficjalny po niemiecku – wzór

Przykład listu formalnego nr 1

Podanie o pracę

Sehr geehrter Herr Müller,
Ich schreibe wegen Ihrer Anzeige in der Frankfurter Post
. Es geht um die Stelle eines Webdesigners, die ab dem 21.03 frei steht.

Ich füge meinen Lebenslauf bei, mit details zu meiner früheren Arbeits Erfahrung. Wie sie in diesem sehen können, habe ich IT an der Kölner Universität studiert. Ich habe auch sämtliche Kurse abgelegt und wurde an mehreren Arbeitsplätzen zum „Arbeiter des Monats gewählt”.

Ich bin eine hart arbeitende Person und kann gut mit Arbeitskollegen umgehen. Ich bin auch auf jeden Fall kreativ, was in dieser Arbeit ein Muss ist. Ich kann fliessend Englisch, Französisch, Polnisch und Spanisch sprechen. Ich kann auch die meisten Editions-Programme benutzen, es ist aber kein Problem für mich ein neues zu erlernen.

Könnten Sie mir bitte mehr Informationen zur dieser Stellen schicken? Ich hoffe auf eine baldige Antwort.

Mit freundlichen Grüßen,
Andreas Dörner.

 

Jeśli chcesz stworzyć własny przykładowy list oficjalny po niemiecku, który posłuży jako wzór dla innych, lub znasz jakieś przydatne zwroty które można użyć pisząc list formalny po niemiecku, napisz je w komentarzu a my umieścimy je na stronie :)

Ocena: 3/5 (liczba głosów:10)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *