Życzenia świąteczne bożonarodzeniowe po niemiecku z tłumaczeniem

Życzenia bożonarodzeniowe po niemiecku składamy zazwyczaj w dniach 24-26 grudnia, czyli Boże Narodzenie. Możemy je składać osobiście, lub poprzez kartki świąteczne. Zazwyczaj życzymy w nich naszym bliskim wszystkiego najlepszego oraz wyrażamy radość z narodzin Jezusa Chrystusa. Częste są również nawiązania do świątecznego nastroju, wystrojonej choinki oraz prezentów. Bywa również, że życzenia świąteczne po niemiecku łączymy wraz z życzeniami sylwestrowymi, życząc dodatkowo szczęśliwego nowego roku. Poniżej znajdziecie przykładowe życzenia bożonarodzeniowe po niemiecku wraz z tłumaczeniem na język polski. Są to zarówno życzenia w postaci krótkich zdań, jak i dłuższe rymowane wierszyki.

Oto przykładowe życzenia świąteczne po niemiecku wraz z tłumaczeniem na język polski:

Frohe Weihnachten.Wesołych Świąt.

Ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest sowie Gesundheit, Glück und Erfolg für das kommende Jahr wünschen … Wesołych i pełnych refleksji świąt oraz zdrowia, dużo szczęścia i sukcesów w nowym roku życzą Wam …

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr.Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.

Das größte Geschenk zum Weihnachtsfest tragen wir bereits in unseren Herzen! Liebe und Mitgefühl sind unbezahlbar und unser größtes Gut. Wir wünschen Dir und Deiner Familie liebevolle und friedliche Weihnachten! – Największy prezent na święta nosimy już w naszych sercach! Miłość i empatia są bezcenne i naszym największym dobrem. Życzę Ci oraz Twojej rodzinie pięknych i spokojnych świąt!

Wir wünschen frohe Festtage, Zeit zur Entspannung, Besinnung auf die wirklich wichtigen Dinge und viele Lichtblicke im kommenden Jahr. – Życzymy wesołych świąt, dużo czasu do odpoczynku, refleksji nad tym, co ważne w życiu oraz dużo dobrych chwil w nadchodzącym roku.

Frohe Festtage und für das kommende Jahr Gesundheit, Glück sowie viel Erfolg wünschen … – Wesołych świąt oraz dużo zdrowia, szczęścia oraz sukcesów na nowy życzą Wam …

Zu Weihnachten wünsche ich Euch angenehme Stunden in fröhlicher Runde, aber auch Ruhe und Zeit zum Entspannen. Viele liebe Grüße … Na święta życzymy Wam dobrze spędzony czas w miłym towarzystwie oraz dużo odpoczynku i ciszy. Z pozdrowieniami, …

Weihnachtliche Grüße und die besten Wünsche für das Neue Jahr sende ich Dir! Möge der Segen Gottes stets bei Dir sein und Dir friedvolle und glückliche Feiertage bescheren. – Świąteczne pozdrowienia oraz najlepsze życzenia na nowy rok życzą … . Niech Bóg zawsze ma Cię w opiece i niech przysporzy Tobie wesołych i spokojnych świąt.

Die Weihnachtszeit ist eine Zeit, einmal innezuhalten – Zeit auch, um vielleicht neue Ziele anzusteuern. Ich wünsche Dir dabei viel Glück und Erfolg.Okres świąt to czas, w którym możemy chwile odetchnąć – również okres, w którym możemy obrać nowe cele. Życzę Ci w tym dużo szczęścia i sukcesów.

Licht, Freude, Hoffnung – für die Feiertage und die Zukunft wünscht Euch … Światła, radości, nadziei – życzą Wam na święta …

 

Dein Herz erfülle ganz
der Weihnacht heller Lichterglanz.
Dir sei Gesundheit auch und Frieden
zu diesem tollen Fest beschieden.

Niech Twoje serce wypełnia
światło Bożego Narodzenia.
Niech przysparza Tobie
zdrowie oraz szczęście z okazji tego święta!

 

Wir wollen euch wünschen zum Heiligen Feste
vom Schönen das Schönste, vom Guten das Beste!

Z okazji świąt życzymy Wam
z pięknego najpiękniejsze, z dobrego najlepsze!

 

Ich wünsche Dir zur Weihnachtszeit
ein Herz voll Glück und Heiterkeit.
Dass alle Sorgen vergessen scheinen
und die Menschen sich glückselig vereinen.

Z okazji świąt życzę Ci
serce pełne szczęścia i radości.
Aby wszystkie problemy zostały zapomniane
i ludzie się pojednali w radości.

 

Wünsche glückliche Weihnachtstage,
das ist doch klar und ohne Frage.
Bei Tannenduft und Kerzenschein,
möge alles schön und fröhlich sein.

Życzę szczęśliwych świąt,
przecież to oczywiste.
Abyście przy zapachu choinki i płomieniu świeczek
byli szczęśliwi i wszystko było piękne.

 

Ich wünsch euch zu den Weihnachtstagen
Besinnlichkeit und Wohlbehagen
und möge auch das Neue Jahr
erfolgreich sein, wie’s alte war!

Życzę Wam na święta
refleksji oraz błogostanu
i niech nowy rok
będzie pełen sukcesów, jak ten stary!

 

Hell erleuchten jetzt die Kerzen,
mein Weihnachtswunsch, er kommt von Herzen:
Im Überfluss Zufriedenheit
und eine schöne Weihnachtszeit!

Jasno świecą świece,
moje życzenia świąteczne idą z serca:
strumieni radości
oraz wesołych świąt!

Tannenzweige, Kugeln und Lichter
Grosse Augen aus staunenden Kindergesichtern.
Zarte Düfte und Herzen so weit
Wir wünschen euch eine frohe Weihnachtszeit!

Choinki, bombki i światełka
Duże, dziwiące się oczy dzieci
Delikatne wonie i serca tak szerokie
Życzymy Wam wesołych świąt!

 

Wir wünschen euch an den Weihnachtstagen –
und schämen uns nicht, es auch laut zu sagen –
gutes Essen und Wein zum Begießen.
Doch vor allen Dingen:
Zeit! Um diese Dinge zu genießen.

Życzymy Wam w czasie świąt –
i nie wstyd nam, powiedzieć to głośno –
dobrego jedzenia i wina to polania.
Ale przede wszystkim:
Czasu! Aby tymi rzeczami się nacieszyć.

 

Ich wünsche dir in diesem Jahr,
eine Adventszeit wie sie früher war.
Kein Hetzen zur Bescherung hin,
kein Schenken ohne Herz und Sinn.

Życzę Ci w tym roku
adwentu jak dawniej.
Całkowicie bez stresu i pośpiechu,
prezenty tylko od serca.

 

Tannenbäume, Kugel, Lichter,
Bratapfelduft und frohe Gesichter.
Freude am Schenken – das Herz wird weit-
ich wünsch` euch eine schöne Weihnachtszeit!

Choinki, bombki, światełka
zapach pieczonych jabłek i szczęśliwe twarze.
Radości przy darowaniu – serce rośnie –
życzę wam wesołych świąt!

 

Sag, was soll ich dir wünschen, wo wir doch schon alles haben?
Ein bisschen mehr Friede und Zeit für gemeinsame Tage.
Für Weihnachten viel Fröhliches und Besinnliches.
Für das neue Jahr Bewegendes und Glückliches.

Powiedz, czego mam Ci życzyć, jeśli już wszystko mamy?
Trochę więcej pokoju i czasu na wspólne dni.
Na święta dużo szczęścia i refleksji.
Na nowy rok dużo wzruszających i szczęśliwych chwil.

 

Ich möchte nicht wünschen, was alle wünschen,
Nur ein bisschen mehr Zeit für eigene Wünsche.
Ich möchte nicht schenken, was alle schenken,
Nur ein bisschen mehr Dank für das Leben, das Geschenkte.

Nie chcę życzyć tego, co życzą wszyscy,
tylko trochę więcej czasu na osobiste marzenia.
Nie chcę Ci podarować tego, co darują wszyscy,
tylko trochę więcej wdzięczności dla życia, dla prezentów.

Życzenia świąteczne bożonarodzeniowe po niemiecku z tłumaczeniem
średnia: 3.7 z 3 głosów

16 thoughts on “Życzenia świąteczne bożonarodzeniowe po niemiecku z tłumaczeniem

 1. Witam,
  Niech atmosfera Świąt Bożego Narodzenia wypełnia ciepłem wszystkie mroźne dni, a blask gwiazdek niech nam przypomina, że czasem wystarczy wypowiedzieć życzenie…

  Niech przy żywicznym zapachu strojnej choinki, upłyną piękne chwile Wigilii:ze wspólnie śpiewaną kolędą, z upragnionym gościem przy stole i w rodzinnym, pełnym radości gronie.

 2. Piękne przykłady życzeń po polsku

  Zu Weihnachten wunsche ich Euch angenehme Stunden in frohlicher Runde,aber auch Ruhe und Zeit zum Entspannen.Die besten Wunche auch
  fur das kommende Jahr!

  Zu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *