Życzenia świąteczne bożonarodzeniowe po niemiecku z tłumaczeniem

Życzenia na Boże Narodzenie po niemiecku z tłumaczeniem na język polski

Życzenia bożonarodzeniowe po niemiecku składamy zazwyczaj w dniach 24-26 grudnia, czyli Boże Narodzenie. Możemy je składać osobiście, lub poprzez kartki świąteczne. Zazwyczaj życzymy w nich naszym bliskim wszystkiego najlepszego oraz wyrażamy radość z narodzin Jezusa Chrystusa. Częste są również nawiązania do świątecznego nastroju, wystrojonej choinki oraz prezentów. Bywa również, że życzenia świąteczne po niemiecku łączymy wraz z życzeniami sylwestrowymi, życząc dodatkowo szczęśliwego nowego roku. Poniżej znajdziecie przykładowe życzenia bożonarodzeniowe po niemiecku wraz z tłumaczeniem na język polski. Są to zarówno życzenia w postaci krótkich zdań, jak i dłuższe rymowane wierszyki.

Oto przykładowe życzenia świąteczne po niemiecku wraz z tłumaczeniem na język polski:

Frohe Weihnachten.Wesołych Świąt.

Ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest sowie Gesundheit, Glück und Erfolg für das kommende Jahr wünschen … Wesołych i pełnych refleksji świąt oraz zdrowia, dużo szczęścia i sukcesów w nowym roku życzą Wam …

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr.Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.

Das größte Geschenk zum Weihnachtsfest tragen wir bereits in unseren Herzen! Liebe und Mitgefühl sind unbezahlbar und unser größtes Gut. Wir wünschen Dir und Deiner Familie liebevolle und friedliche Weihnachten! – Największy prezent na święta nosimy już w naszych sercach! Miłość i empatia są bezcenne i naszym największym dobrem. Życzę Ci oraz Twojej rodzinie pięknych i spokojnych świąt!

Wir wünschen frohe Festtage, Zeit zur Entspannung, Besinnung auf die wirklich wichtigen Dinge und viele Lichtblicke im kommenden Jahr. – Życzymy wesołych świąt, dużo czasu do odpoczynku, refleksji nad tym, co ważne w życiu oraz dużo dobrych chwil w nadchodzącym roku.

Frohe Festtage und für das kommende Jahr Gesundheit, Glück sowie viel Erfolg wünschen … – Wesołych świąt oraz dużo zdrowia, szczęścia oraz sukcesów na nowy życzą Wam …

Zu Weihnachten wünsche ich Euch angenehme Stunden in fröhlicher Runde, aber auch Ruhe und Zeit zum Entspannen. Viele liebe Grüße … Na święta życzymy Wam dobrze spędzony czas w miłym towarzystwie oraz dużo odpoczynku i ciszy. Z pozdrowieniami, …

Weihnachtliche Grüße und die besten Wünsche für das Neue Jahr sende ich Dir! Möge der Segen Gottes stets bei Dir sein und Dir friedvolle und glückliche Feiertage bescheren. – Świąteczne pozdrowienia oraz najlepsze życzenia na nowy rok życzą … . Niech Bóg zawsze ma Cię w opiece i niech przysporzy Tobie wesołych i spokojnych świąt.

Die Weihnachtszeit ist eine Zeit, einmal innezuhalten – Zeit auch, um vielleicht neue Ziele anzusteuern. Ich wünsche Dir dabei viel Glück und Erfolg.Okres świąt to czas, w którym możemy chwile odetchnąć – również okres, w którym możemy obrać nowe cele. Życzę Ci w tym dużo szczęścia i sukcesów.

Licht, Freude, Hoffnung – für die Feiertage und die Zukunft wünscht Euch … Światła, radości, nadziei – życzą Wam na święta …

 

Dein Herz erfülle ganz
der Weihnacht heller Lichterglanz.
Dir sei Gesundheit auch und Frieden
zu diesem tollen Fest beschieden.

Niech Twoje serce wypełnia
światło Bożego Narodzenia.
Niech przysparza Tobie
zdrowie oraz szczęście z okazji tego święta!

 

Wir wollen euch wünschen zum Heiligen Feste
vom Schönen das Schönste, vom Guten das Beste!

Z okazji świąt życzymy Wam
z pięknego najpiękniejsze, z dobrego najlepsze!

 

Ich wünsche Dir zur Weihnachtszeit
ein Herz voll Glück und Heiterkeit.
Dass alle Sorgen vergessen scheinen
und die Menschen sich glückselig vereinen.

Z okazji świąt życzę Ci
serce pełne szczęścia i radości.
Aby wszystkie problemy zostały zapomniane
i ludzie się pojednali w radości.

 

Wünsche glückliche Weihnachtstage,
das ist doch klar und ohne Frage.
Bei Tannenduft und Kerzenschein,
möge alles schön und fröhlich sein.

Życzę szczęśliwych świąt,
przecież to oczywiste.
Abyście przy zapachu choinki i płomieniu świeczek
byli szczęśliwi i wszystko było piękne.

 

Ich wünsch euch zu den Weihnachtstagen
Besinnlichkeit und Wohlbehagen
und möge auch das Neue Jahr
erfolgreich sein, wie’s alte war!

Życzę Wam na święta
refleksji oraz błogostanu
i niech nowy rok
będzie pełen sukcesów, jak ten stary!

 

Hell erleuchten jetzt die Kerzen,
mein Weihnachtswunsch, er kommt von Herzen:
Im Überfluss Zufriedenheit
und eine schöne Weihnachtszeit!

Jasno świecą świece,
moje życzenia świąteczne idą z serca:
strumieni radości
oraz wesołych świąt!

Tannenzweige, Kugeln und Lichter
Grosse Augen aus staunenden Kindergesichtern.
Zarte Düfte und Herzen so weit
Wir wünschen euch eine frohe Weihnachtszeit!

Choinki, bombki i światełka
Duże, dziwiące się oczy dzieci
Delikatne wonie i serca tak szerokie
Życzymy Wam wesołych świąt!

 

Wir wünschen euch an den Weihnachtstagen –
und schämen uns nicht, es auch laut zu sagen –
gutes Essen und Wein zum Begießen.
Doch vor allen Dingen:
Zeit! Um diese Dinge zu genießen.

Życzymy Wam w czasie świąt –
i nie wstyd nam, powiedzieć to głośno –
dobrego jedzenia i wina to polania.
Ale przede wszystkim:
Czasu! Aby tymi rzeczami się nacieszyć.

 

Ich wünsche dir in diesem Jahr,
eine Adventszeit wie sie früher war.
Kein Hetzen zur Bescherung hin,
kein Schenken ohne Herz und Sinn.

Życzę Ci w tym roku
adwentu jak dawniej.
Całkowicie bez stresu i pośpiechu,
prezenty tylko od serca.

 

Tannenbäume, Kugel, Lichter,
Bratapfelduft und frohe Gesichter.
Freude am Schenken – das Herz wird weit-
ich wünsch` euch eine schöne Weihnachtszeit!

Choinki, bombki, światełka
zapach pieczonych jabłek i szczęśliwe twarze.
Radości przy darowaniu – serce rośnie –
życzę wam wesołych świąt!

 

Sag, was soll ich dir wünschen, wo wir doch schon alles haben?
Ein bisschen mehr Friede und Zeit für gemeinsame Tage.
Für Weihnachten viel Fröhliches und Besinnliches.
Für das neue Jahr Bewegendes und Glückliches.

Powiedz, czego mam Ci życzyć, jeśli już wszystko mamy?
Trochę więcej pokoju i czasu na wspólne dni.
Na święta dużo szczęścia i refleksji.
Na nowy rok dużo wzruszających i szczęśliwych chwil.

 

Ich möchte nicht wünschen, was alle wünschen,
Nur ein bisschen mehr Zeit für eigene Wünsche.
Ich möchte nicht schenken, was alle schenken,
Nur ein bisschen mehr Dank für das Leben, das Geschenkte.

Nie chcę życzyć tego, co życzą wszyscy,
tylko trochę więcej czasu na osobiste marzenia.
Nie chcę Ci podarować tego, co darują wszyscy,
tylko trochę więcej wdzięczności dla życia, dla prezentów.

 

Ein Wünschlein kommt ganz fein und leis
Zu dir zur Tür herein.
Es möchte dir zur Weihnachtszeit
Ganz lieb und herzlich sein.

Życzonko wchodzi powoli i cichutko
przez Twoje drzwi.
W te świąteczne dni
chce być miłe i serdeczne.

 

Zum Weihnachtsfest wünsche ich Dir alles Gute und viel Segen,
Und im neuen Jahr viel Glück auf allen Deinen Wegen.
Auch gesund sollst Du bleiben im nächsten Jahr,
Welches für Dich soll werden wunderbar!

Na święta życzę Ci wszystkiego dobrego i błogosławieństwa
a w nowym roku dużo szczęścia na wszystkich Twoich drogach.
Bądź zdrów cały rok,
który ma być dla Ciebie wspaniały!

 

Draussen schneits
Es duftet nach Zimt und Kuchen.
Endlich wieder Weihnachtszeit!
Geniess die Wärme und das Licht der Zeit.
Fröhliche Weihnachten wünschen wir zu zweit.

Na zewnątrz pada śnieg
pachnie cynamonem i ciastem.
W końcu znowu święta!
Ciesz się ciepłem i światłem tego czasu.
Wesołych świąt życzymy w dwójkę.

 

Das Jahr neigt sich dem Ende zu
mit der willkommnen Weihnachtsruh`.
Und auch ihr, `s ist keine Frage,
verdient ein paar besinnliche und ruhige Tage.

Die allerbesten Wünsche zum Weihnachtsfest …

Ten rok już zmierza ku końca
wraz z wyczekiwanym odpoczynkiem świątecznym.
I też Wy, to oczywiste,
zasłużyliście na kilka spokojnych i pełnych refleksji dni.

Najlepsze życzenia z okazji świąt przesyłają …

 

Das wünschen wir euch:

Ein gemütliches Zuhause,
ein Gläschen Wein,
ein guter Braten – bei Kerzenschein.
Im Überfluss Zufriedenheit
und eine schöne Weihnachtszeit!

Życzymy Wam:

Wygodnego domu,
lampki wina.
dobrej pieczeni – przy blasku świec.
Radości w strumieniach
i pięknych świąt!

 

Für jeden Tag ein bisschen Glück,
Gesundheit – ein ganz großes Stück –
und Lachen stündlich oder mehr,
das wünsch’ ich euch zu Weihnacht sehr.
Auch allzumal der Weihnachtsfrieden
euch vom Christkind sei beschieden,
und euren Liebsten schenkt die Zeit
der Freude und Besinnlichkeit.

Na każdy dzień trochę szczęścia,
zdrowia – ogromny kawałek –
i co godzinny śmiech lub więcej,
to życzę Wam na święta.
Niech dzieciątko Jezus
obdarzy was pokojem świątecznym
a Waszym najbliższym da czas
oraz radość refleksji.

Es ist Zeit für Liebe und Gefühl,
nur draußen bleibt es richtig kühl.
Kerzenschein und Apfelduft,
ja – es liegt Weihnachten in der Luft.
Wir wünschen manche schöne Stunde
in eurer trauten Familienrunde.

Nadszedł czas miłości i uczuć,
tylko na dworze zostaje zimno.
Blask świec i zapach jabłek,
tak – to wisi w czasie świąt w powietrzu.
Życzymy Waszej rodzinie
wielu pięknych godzin.

 

Schöne Lieder, warme Worte-
tiefe Sehnsucht, ruhige Orte-
Gedanken, die voll Liebe klingen,
Weihnachten möcht´ ich nur mit dir verbringen.

Piękne piosenki, ciepłe słowa –
głęboka tęsknota, spokojne miejsca –
Myśli pełne miłości,
Te święta chcę spędzić tylko z Tobą.

 

Strahlend hell und wunderbar,
so sei für Euch das nächste Jahr!
Freude und Besinnlichkeit,
das wünschen wir in der Weihnachtszeit!

Pełne blasku i cudów,
niech taki będzie dla Was nowy rok!
Radości i refleksję,
tego życzymy Wam na ten świąteczny okres!

 

Fröhliche Weihnacht klingt es überall her,
Weihnachtslieder, Tannenduft und Kerzenmeer.
Wir wollen uns dem anschließen
und euch mit dieser Karte grüßen.

Wszędzie słychać życzenia świąteczne,
kolędy, zapach choinek i morze świeczek.
Chcemy się przyłączyć
i wysyłamy pozdrowienia i życzenia tą karteczką.

 

Endlich ist es wieder so weit:
Weihnachten – die friedliche Zeit.
Gerade habe ich an Dich gedacht
und einen leisen Wunsch für Dich verpackt:
Alles Liebe und nur das Beste zum Weihnachtsfest.

W końcu znowu nadszedł ten czas:
Boże narodzenie – ten spokojny okres.
Akurat o Tobie myślałem
i zapakowałem dla Ciebie ciche życzenie:
Wszystkiego dobrego i najlepszego z okazji świąt.

 

Weihnachtsgruß aus weiter Ferne.
Aber tröstlich ist dies Wort:
Ja, dieselben hohen Sterne
leuchten uns – so hier wie dort.

Świąteczne życzenia z oddali.
Ale pocieszające słowa:
Tak, te same wysokie gwiazdy
świecą dla nas – u Was jak i u nas.

 

Weihnachtsbaum – und helle Lichter,
Kindheitstraum und fröhliche Gesichter,
Vor dem Fenster Kälte, Schnee und Eis –
Es wärmt das Herz Weihnachten in Eurem Kreis!

Choinka – i jasne światła,
marzenie dzieciństwa i wesołe twarze,
przed oknem zimno, śnieg i lód –
niech święta ocieplą serca w Waszym gronie!

 

Weihnachten – es geht ja auch
ohne Geschenke, Baum und Kerzenlicht,
doch eines zum Fest ich sicher brauch:
‘Weihnachten ohne Euch geht nicht!
Auf Weihnachten freu‘ ich mich wie ein Kind,
weil wir beim Fest zusammen sind!

Boże narodzenie – można też
bez prezentów, choinki oraz świeczek,
ale jednej rzeczy potrzebuję na pewno:
święta bez was to nie to samo!
Na wigilię ciesze się jak dziecko.
bo możemy być razem!

 

Für den wundervollen Weihnachtstag
wünsche ich Dir das Beste, das es überhaupt geben mag:
Glück, Liebe, Gesundheit und Heiterkeit –
und dies bis in alle Ewigkeit!

Na ten przepiękny dzień świąteczny
życzę Ci wszystko, co najlepsze:
Szczęścia, miłości, zdrowia i radości –
i to na całą wieczność!

 

Ein frohes Fest wünsche ich Euch allen
und das Neue Jahr, es möge Euch gefallen!
Der Weihnachtsmann möge viele Geschenke bringen,
er schenke Glück und Gesundheit Euch vor allen Dingen –
Ich hab’ an ihn nur eine Bitte:
Jedes Jahr ein Weihnachtsfest in Eurer Mitte!

Wesołych świąt życzę Wam wszystkim
i aby nowy rok Wam się spodobał!
Dużo prezentów od mikołaja,
przede wszystkim niech obdarzy Was szczęściem i zdrowiem –
mam do niego tylko jedną prośbę:
Każdy rok spędzony w Waszym gronie!

 

zyczenia swiateczne bozonarodzeniowe po niemiecku

 

Jeśli masz jakieś propozycje na życzenia bożonarodzeniowe po niemiecku, napisz je w komentarzu a my umieścimy ja na stronie. Z góry dzięki! :)

Ocena: 3.7/5 (liczba głosów:15)

16 komentarzy

 1. Witam,
  Niech atmosfera Świąt Bożego Narodzenia wypełnia ciepłem wszystkie mroźne dni, a blask gwiazdek niech nam przypomina, że czasem wystarczy wypowiedzieć życzenie…

  Niech przy żywicznym zapachu strojnej choinki, upłyną piękne chwile Wigilii:ze wspólnie śpiewaną kolędą, z upragnionym gościem przy stole i w rodzinnym, pełnym radości gronie.

 2. Piękne przykłady życzeń po polsku

  Zu Weihnachten wunsche ich Euch angenehme Stunden in frohlicher Runde,aber auch Ruhe und Zeit zum Entspannen.Die besten Wunche auch
  fur das kommende Jahr!

  Zu

 3. Piękne życzenia. Skorzystałam i bardzo dziękuję. Pięknych Świąt życzę i szczęścia w całym 2019 roku.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *