Daty po niemiecku

Podawanie daty po niemiecku

Podawanie daty po niemiecku jest proste, o ile znamy już liczby, dni tygodnia oraz miesiące po niemiecku. Jest ona przecież połączeniem wyżej wymienionych składowych. Daty po niemiecku zapisuje się według stałych reguł, których należy się nauczyć.

Podawanie lat

Gdy mówimy, że coś wydarzyło się w konkretnym roku używamy zwrotu im Jahre. Na wymawianie roku w niemieckim istnieją dwie reguły.

– Podając lata od 1100 roku wstecz oraz od 2000 roku w górę, czytamy je normalnie bez zmian.

np.

rok 650 czytamy jako Sechshundertfünfzig (sześćset piećdziesiąt)

– Podając lata od 1101 do 1999 tysiące czytamy jako setki.

np.

rok 1670 to dosłownie Sechzehnhundertsiebzig.

Podawanie dnia i miesiąca

Gdy mówimy, że coś stało się konkretnego dnia używamy słowa am, a liczbę dnia podajemy w formie liczby porządkowej.


np.

Es passierte am 5ften März. – To wydarzyło się 5-ego marca.

Podawanie pełnej daty

Podając pełną datę po kolei podajemy dzień, miesiąc i rok według wyżej wymienionych zasad

np.

Ich wurde am 29 August 1987 geboren. – Urodziłem się 29 sierpnia 1987 roku.

 

Przykładowe zdania z użyciem dat

Am 24. Dezember Feiern wir jedes Jahr Heiligabend. – Co roku, 24. grudnia, obchodzimy wigilię.

Am Morgen des 7. Novembers sah ich, dass das letzte Blatt von unserem Baum fiel. – 7 listopada nad rankiem, widziałem jak spadł ostatni liść z naszego drzewa.

Am 26. Februar, im Jahre 2009, wurde ich 16 Jahre alt. – 26 lutego, 2009 roku, skończyłem 16 lat.

Gestern, am 12. August, fing um 15 Uhr ein schreckliches Gewitter an. – Wczoraj, tj. 12 sierpnia, ok. godziny 15, rozpoczęła się straszna burza.

Nächste Woche, am 12. Septemper, fahren wir nach Berlin. – Za tydzień, 12. września jedziemy do Berlina.


 

Liczby po niemiecku

Godziny po niemiecku

Dni tygodnia po niemiecku

Miesiące po niemiecku

Pory dnia i pory roku po niemiecku

 

Podawanie daty po niemiecku jest łatwe :) O ile dobrze nauczyliśmy się liczb oraz miesięcy, możemy określać czas trwania wszystkich wydarzeń, niezależnie od tego czy zdarzyły się one kilka dni temu, czy tysiąc lat temu. Aby przećwiczyć podawanie dat po niemiecku, napisz swoją datę urodzenia, lub wymyśl jakieś losowe daty i spróbuj napisać je w języku niemieckim.

Ocena: 4.7/5 (liczba głosów:3)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *