Sentencje po niemiecku z tłumaczeniem

Sentencje po niemiecku to kolejna grupa mądrych myśli które często mogą przydać nam się w życiu. Zawierają one wiele prawd i przesłań. Poniżej znajdziecie najciekawsze sentencje po niemiecku wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sentencje po niemiecku z tłumaczeniem na polski:

„Liebe kommt, Liebe geht; für die Liebe ist es nie zu spät.” – Miłość przychodzi, miłość odchodzi; na miłość nigdy nie jest za późno.

„Wieviel Sprachen du sprichst sooftmal bist du Mensch.” – Iloma językami mówisz, tylekroć jesteś człowiekiem.

„Liebe und Verstand gehen selten Hand in Hand.” – Miłość i rozum rzadko idą w parze.

„Keine Antwort ist auch eine Antwort.” – Milczenie wyraża zgodę.

„Die Augen sind der Spiegel der Seele.” – Oczy są zwierciadłem duszy.

„Das Leben besteht aus vielen kleinen Münzen und wer sie aufzuheben weiß, hat ein Vermögen.” – Życie składa się z wielu monet, a kto je potrafi podnosić, ten ma majątek.

„Wahl macht Qual.” – Wybór sprawia mękę.

„Gesundheit ist das größte Reichtum.” – Zdrowie jest największym bogactwem

„Lieber arm und gesund als reich und krank.” – Lepiej być biednym i zdrowym, niż bogatym i chorym.

„Das einzige Geld, das du mit ins Grab nimmst, ist das, das du den Armen gegeben hast.” – Jedyne pieniądze, które zabierzesz do grobu, to te, które dałeś ubogim.

„Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft.” – Małe prezenty podtrzymują przyjaźń.

„Es gibt 1000 Krankheiten, aber nur eine Gesundheit.” – Jest 1000 chorób, a zdrowie tylko jedno.

„Hunger ist der beste Koch.” – Głód jest najlepszym kucharzem.

„In böser Zeit sind Freunde weit.” – Nieszczęście nie ma przyjaciół.

„Wer einmal stiehlt, ist immer ein Dieb.” – Kto raz ukradnie, na zawsze pozostanie złodziejem.

„Vorsicht ist die Mutter der Weisheit.” – Ostrożność jest matką mądrości.

„Dummheit und Stolz wachsen auf einem Holz.” – Głupota i duma idą w parze.

„Bei der Nacht sind alle Katzen grau.” – W nocy wszystkie koty są szare.

„Freud’ und Leid gibt es zu jeder Zeit.” – Radość i cierpienie są zawsze.

„Wissen ist Macht.” – Wiedza jest potęgą.

„Gott, die Eltern und die Heimat kann uns niemand ersetzen.” – Boga, rodziców i ojczyzny niczym nie można zastąpić.

„Ein alter Baum, er blüht nie in fremder Erde.” – Starych drzew się nie przesadza.

„Arbeit, Mäßigkeit und Ruh’ schließen dem Arzt die Tür zu.” – Praca, umiarkowanie i spokój zamykają lekarzowi drzwi.

„Dem Feigen weist das Glück den Rücken.” – Od tchórzy nawet szczęście się odwraca.

„Je weniger Ausbildung, desto mehr Einbildung.” – Im niższe wykształcenie, tym większa pycha.

„Wer aushält, bleibt Sieger.” – Kto wytrzyma, ten zostanie zwycięzcą.

„Wer nicht vorwärts geht, der geht zurück.” – Kto nie idzie naprzód, ten się cofa.

„Wer die Leiter hält, ist so schuldig wie der Dieb.” – Kto trzyma drabinę, jest winny tak jak złodziej.

„Alles hat seine Zeit.” – Na wszystko przyjdzie czas.

„Erst die Arbeit, dann das Spiel.” – Najpierw praca, później zabawa.

„Man lernt, solange man lebt.” – Człowiek uczy się przez całe życie.

„Lachen ist die beste Medizin.” – Śmiech jest najlepszym lekarstwem.

„Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei.” – Wszystko przemija, wszystko uchodzi.

sentencje po niemiecku

„Viele Bäche machen einen Storm.” – Wiele strumyków tworzy jedną rzekę.

„Armut ist keine Schande.” – Nędza nie jest hańbą.

„Gewohnheit ist die zweite Natur.” – Przyzwyczajenie jest drugą naturą.

„Auf Regen kommt Sonnenschein.” – Po deszczu przychodzi słońce.

„Wer wagt, gewinnt.” – Kto ryzykuje, ten zyskuje.

„Ende gut, alles gut.” – Wszystko dobre, co się dobrze kończy.

„Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen.” – Kto nie zna języków obcych, nie wie nic o swoim.

„Von der Wiege bis zur Bahre sind die schönsten Lebensjahre.” – Od kołyski do trumny to najpiękniejsze lata życia.

„Talent ist viel, Fleiß ist alles.” – Talent to dużo, ale praca to wszystko.

„Des einen Glück ist oft des anderen Unglück.” – Szczęście jednego jest często nieszczęściem drugiego.

„Der Trunk nimmt die Sorgen, aber nur bis morgen.” – Nie utopisz trosk w kieliszku.

„Gesundheit schätzt man erst, wenn man sie verloren hat.” – Zdrowie docenia się dopiero wtedy, gdy się je utraci.

„Erst wenn du in der Fremde bist, weißt du, wie schön die Heimat ist.” – Dopiero, gdy jesteś na obczyźnie, docenisz piękno stron rodzinnych.

Cytaty po niemiecku

 

Przysłowia po niemiecku

 

sentencja po niemiecku

 

Jeśli znacie jeszcze jakieś sentencje po niemiecku, napiszcie je w komentarzu, a my umieścimy je na stronie :)

Ocena: 3.6/5 (liczba głosów:7)