Liczby po niemiecku

Cyfry po niemiecku. Liczebniki niemieckie.

Liczby po niemiecku są jedną z najbardziej niezbędnych podstaw przy nauce tego języka. Wykorzystujemy je podając godziny lub daty po niemiecku. Znajomość liczb jest konieczna, gdyż przydaje nam się w życiu codziennym. Poniżej znajdziecie liczby od 1 do 1000 i dalej, a także liczebniki porządkowe które przydają się np. w celu określania kolejności i numerowaniu. Dodatkowo obok liczb zamieściliśmy odpowiednik ich polskiej wymowy.

Liczby od 1 do 12

Te liczby będą później tworzyły większość dużo większych liczb, więc trzeba się nauczyć ich na pamięć. Liczby są tworzone za pomocą cyfr od 0-9.

1. jeden – Eins „ajns”
2. dwa – Zwei „cfaj”
3. trzy – Drei „draj”
4. cztery – Vier „fiia”
5. pięć – Fünf „finf”
6. sześć – Sechs „zeks”
7. siedem – Sieben „ziben”
8. osiem – Acht „acht”
9. dziewięć – Neun „nojn”
10. dziesięć – Zehn „cen”
11. jedenaście – Elf „elf”
12. dwanaście – Zwölf „cwylf”

Liczby od 13 do 19

Liczby od 13 do 19 po niemiecku tworzymy poprzez dodawanie słowa „Zehn” (dziesięć) do cyfr. Już tutaj potrzebna nam będzie dobra znajomość cyfr, inaczej szybko się pogubimy.

13. trzynaście – Dreizehn „drajcen”
14. czternaście – Vierzehn „fiiacen”
15. piętnaście – Fünfzehn „finfcen”
16. szesnaście – Sechzehn „ześcen”
17. siedemnaście – Siebzehn „zibcen”
18. osiemnaście – Achtzehn „achtcen”
19. dziewiętnaście – Neunzehn „nojncen”

Liczby od 20 do 99

Liczby od 20 do 99 po niemiecku tworzymy poprzez połączenie cyfry z liczebnikiem dziesiętnym za pomocą spójnika „und” (np Einundzwanzig). Liczebniki dziesiętne tworzymy poprzez dodanie do cyfry końcówki „-zig” (małym wyjątkiem od tej reguły są liczby 20 i 30, ale to będzie opisane poniżej).

20. dwadzieścia – Zwanzig „cfanciś”
21. dwadzieścia jeden – Einundzwanzig „ajnundcfanciś”
22. dwadzieścia dwa – Zweiundzwanzig „cfajundcfanciś”
23. dwadzieścia trzy – Dreiundzwanzig „drajundcfanciś”
24. dwadzieścia cztery – Vierundzwanzig „fiiaundcfanciś”
25. dwadzieścia pięć- Fünfundzwanzig „finfundcfanciś”
26. dwadzieścia sześć – Sechsundzwanzig „zeksundcfanciś”
27. dwadzieścia siedem – Siebenundzwanzig „zibenundcfanciś”
28. dwadzieścia osiem – Achtundzwanzig – „achtundcfanciś”
29. dwadzieścia dziewięć – Neunundzwanzig „nojnundcfanciś”

30. trzydzieści – Dreißig „drajsiś”
40. czterdzieści – Vierzig „fiiaciś”
50. pięćdziesiąt – Fünfzig „finfciś”
60. sześćdziesiąt – Sechzig „sechciś”
70. siedemdziesiąt – Siebzig „zibciś”
80. osiemdziesiąt – Achtzig „achtciś”
90. dziewięćdziesiąt – Neunzig „nojnciś”

Liczby od 100 w górę

Liczby setek (i dalsze, tysięcy, milionów itd.) tworzymy poprzez dodanie cyfry do słowa Hundert (sto), Tausen (tysiąc) itd.

100. sto – Einhundert „ajnchundert”
200. dwieście – Zweihundert „cfajchundert”
itd …
1000. tysiąc – Eintausend „ajntausent”
1 000 000. milion – Einemillion „ajnemilion”

Przykładowe liczby

48 – Acht und vierzig

313 – Dreihundertdreizehn

1567 – Eintausendfünfhundertsiebenundsechzig

5798 – Fünftausendsiebenhundertachtundneunzig

67123 – Siebenundsechzigtausendeinhundertdreiundzwanzig

 

Godziny po niemiecku

Dni tygodnia po niemiecku

Miesiące po niemiecku

Pory dnia i pory roku po niemiecku

Daty po niemiecku

Liczebniki porządkowe

Są dwie grupy liczebników porządkowych w języku niemieckim. Pierwsza to liczby od 1 do 19, druga to cała reszta.

Liczebniki od 1 do 19

Tworzymy je poprzez dodanie do liczebnika końcówki „-te”. Istnieją 2 wyjątki, które zostaną przedstawione poniżej.

1. pierwszy – der Erste
2. drugi – der Zweite
3. trzeci – der Dritte
itd…
8. ósmy – der Achte
itd…

Liczebniki od 20 w górę

Te liczebniki tworzymy poprzez dodanie do głównego liczebnika końcówki „-ste”

20. dwudziesty – der Zwanzigste
21. dwudziesty pierwszy – der Einundzwanzigste
22. dwudziesty drugi – der Zweiundzwanzigste
23. dwudziesty trzeci – der Dreundzwanzigste
24. dwudziesty czwarty – der Vierundzwanzigste
25. dwudziesty piąty – der Fünfundzwanzisgte
26. dwudziesty szósty – Der Sechsundzwanzigste
27. dwudziesty siódmy – Der Siebenundzwanziste
28. dwudziesty ósmy – Der Achtundzwanzigste
29. dwudziesty dziewiąty – Der Neunundzwansigste
30. trzydziesty – der Dreißigste
100. setny – der Hundertste
1000. tysięczny – der Tausendste
itd…

To wszystko :) Jeśli czytaliście z uwagą i ćwiczyliście, wymawiając i zapisując liczby po niemiecku, nie powinny stanowić one dla was żadnego problemu. Podobnie jak liczebniki porządkowe, które na nich bazują. Aby je przećwiczyć, napiszcie sobie kilka losowych liczb cyframi, a potem spróbujcie wypowiedzieć lub zapisać je po niemiecku.

liczby po niemiecku

Ocena: 4.2/5 (liczba głosów:31)

26 komentarzy

  1. Mógłbyś podać przykład jak napisać liczebnik porządkowy dla np. 5798? Do czego dodajemy końcówke „-ste”, do wszystkich członów, czy tylko tego końcowego?

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *