Odmiana czasowników niemieckich

Odmiana czasowników w języku niemieckim

Odmiana czasowników niemieckich to jedna z najbardziej podstawowych umiejętności, która pomaga nam w budowania poprawnych językowo zdań. Poniżej poznacie reguły odmian czasowników w języku niemieckim.

Jak odmieniamy czasowniki w języku niemieckim

W języku niemieckim większość czasowników odmienia się w sposób regularny poprzez dodanie końcówki osobowej do tematu czasownika. Odmiana tych czasowników, za pomocą czasownika „machen”, wygląda tak (singular / plural):

ich male wir malen
du malst ihr malt
er/sie/es malt sie/Sie malen

Ponadto czasowniki, których temat kończy się na -t ,-d oraz na grupy spółgłoskowe, których ostatnią głoską jest -m ,-n otrzymują w 2 i 3 osobie liczby pojedynczej oraz 2 osobie liczby mnogiej końcówki poszerzone o samogłoskę e . Przykład takiej odmiany wygląda następująco:

ich schneide wir schneiden
du schneidest ihr schneidet
er/sie/es schneidet sie/Sie schneiden

Kolejnym przypadkiem są czasowniki, które często przy odmienianiu, zmieniają w 2 i 3 osobie liczby pojedynczej samogłoskę rdzenną.

ich spreche wir sprechen
du sprichst ihr sprecht
er/sie/es spricht sie/Sie sprechen

 

Na koniec pokażemy odmianę dwóch pierwszych czasowników, które poznajemy w czasie naszej nauki. Chodzi o czasowniki haben i sein. Tak wygląda ich odmiana:

haben

ich habe wir haben
du hast ihr habt
er/sie/es hat sie/Sie haben

sein

ich bin wir sind
du bist ihr seid
er/sie/es ist sie/Sie sind

Niemieckie czasowniki modalne

Niemieckie czasowniki nieregularne

 

Jak widać na przykładach powyżej, odmiana czasowników niemieckich nie jest trudna :)

Ten wpis nie ma jeszcze żadnych ocen. A jak Ty go oceniasz? :)

2 komentarze

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *